Het SSL certificaat

U heeft er vast over gehoord, een SSL certificaat. Een SSL certificaat (Secure Sockets Layer) beschermt overdrachten van data & gegevens via het internet. Dit gebeurd met het HTTPS-protocol. Wanneer de bezoeker gegevens verstuurd bij bijvoorbeeld een contactformulier of betaling, kunnen deze niet worden onderschept.

Het SSL certificaat geeft uw bezoeker dus de garantie dat hij of zij veilig gebruik van uw website of webshop kan maken. U herkent een beveiligde website aan het slotje en de groene arcering van tekst in de URL adresbalk.

Betere ranking in Google
Websites met een HTTPS adres worden door Google gezien als veilige websites en hebben in de ranking daarom een voorsprong op HTTP adressen.

Is een SSL certificaat altijd verplicht?
Hier is enige onduidelijkheid over. Wanneer de website of webshop gebruik maakt van betaalgegevens is een SSL certificaat zonder meer verplicht. Wanneer de website gebruik maakt van een contactformulier wordt er vaak niet meer gevraagd dan een naam, telefoonnummer en e-mail. Hierover wordt het volgende gezegd:

Het begrip ‘passend’ duidt mede op een proportionaliteit tussen de beveiligingsmaatregelen en de te beschermen gegevens. Naarmate bijvoorbeeld de gegevens een gevoeliger karakter hebben, of de context waarin deze worden gebruikt een grotere bedreiging voor de persoonlijke levenssfeer betekenen, worden zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging van de gegevens. Er is geen verplichting om steeds de allerzwaarste beveiliging te nemen.

Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel13

Wél is het zeker dat het certificaat veel vertrouwen biedt voor uw bezoekers.

Zekere voor het onzekere
De kans is erg groot dat in de toekomst ook voor simpele contactformulieren een beveiligde verbinding nodig is. Een certificaat kan nooit kwaad. Het is dus raadzaam om tijdig het certificaat te installeren.

Kosten
Klanten van Epicz kunnen voor een eenmalig bedrag van € 100,- het certificaat installeren. Hiermee betaalt u niet in abonnementsvorm zoals vaak te zien is bij overige aanbieders.

SSL aanvragen

Bij deze wil ik graag mijn Epicz website of webshop voorzien van een certificaat.